GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 3

   Địa chỉ: Khóm Vĩnh Mỹ -  Ngã Năm - Sóc Trăng

Email:  mnphuong3@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 02996536373

 

          Trường Mầm non Phường 3 được chia tách từ trường Tiểu học Vĩnh Sử và thành lập Trường mẫu giáo Vĩnh Biên và chính thức đi vào hoạt động ngày 02 tháng 10 năm 2006 sau 08 năm được đổi tên gọi là trường mầm non Phường 3 vào ngày 19 tháng 5 năm 2014, khi huyện Ngã năm được công nhận Thị xã. Đến tháng 9 năm 2015 trường Mầm non Phường 3 được UBND Tỉnh Sóc Trăng công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

          Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với tinh thần đó trường Mầm non Phường 3 xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2018 - 2023.

          Xây dựng kế hoạch chiến lược là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục mầm non, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục phường nhà phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

         1. Khái quát tình hình nhà trường

            * Thuận lợi

          Trường Mầm non Phường 3 thuộc khóm Vĩnh Mỹ - Phường 3- Thị xã Ngã Năm - tỉnh Sóc Trăng trường nằm ngay trung tâm Khóm thuận tiện việc đưa trẻ đến trường.

       Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của phòng Giáo dục, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể có liên quan và hội cha mẹ học sinh chăm lo cho công tác giáo dục tại địa phương.

Đội ngũ  Cán bộ- Giáo viên- Nhân viên (CB-GV-NV) nhiệt tình ham học hỏi có tính chủ động và đoàn kết nhất trí cao trong công tác.

        Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc chăm sóc giáo dục cháu của nhà trường.

       Các đoàn thể trong nhà trường phối hợp chặt chẽ, đoàn kết giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       Công tác quản lý của trường luôn được cải tiến, nề nếp trật tự, kỷ luật của nhà trường luôn được BGH quan tâm đầu tư có hiệu quả giáo dục từng bước được nâng lên.

        * Khó khăn

       Cơ sở vật chất điểm trung tâm đang xuống cấp phần nào đó ảnh hưởng hoạt động chăm sóc trẻ tại nhóm lớp.

      Lớp học ở điểm lẻ một số lớp học chung với tiểu học nên bố trí thời gian biểu chưa phù hợp thời gian, việc bố trí các góc chơi và tổ chức các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

        Đời sống phụ huynh còn khó khăn nên phối hợp giáo dục Nhà trường - gia đình - xã hội còn hạn chế.

        Kinh phí chi các hoạt động giáo dục và mua sắm cơ sở vât chất, đồ dùng theo thông tư, trang thiết bị trong nhà trường còn hạn chế, phần lớn phụ thuộc vào công tác xã hội hóa giáo dục.

          2. Thành tích đạt được của nhà trường

       Trường đạt lao động tiên tiến nhiều năm liền

       Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       Chi đoàn mạnh - Công đoàn vững mạnh.

       Phong trào hội thi: Đạt giải nhất Hội thi Bé vui Khỏe với An toàn giao thông cấp thị xã, Giải khuyến khích cấp tỉnh, Giải khuyến khích Giai điệu tuổi thơ... và các phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao đạt thành tích cao trong hội thi như: giải nhất cầu lông, bóng đá nữ.

 

       3. Tình hình trường lớp, trẻ ra lớp

       Số điểm trường: 4 điểm ( Vĩnh Mỹ, Vĩnh Sử, Vĩnh Trung, Vĩnh Hậu)

       Số lớp: 12 nhóm, lớp.

       Nhà trẻ:  nhóm 24 tháng tuổi – 36 tháng tuổi với 1 nhóm 15 trẻ /6nữ

       Mầm: 1 lớp trẻ 30/20 nữ.

       Chồi: 4 lớp 121 trẻ /63 nữ.

       Lá: 6 lớp 175 trẻ /92 nữ.

       Tổng số trẻ huy động: 341/181 nữ.

       Trong đó tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi trong dân ra lớp đạt 99.26 %

       4. Tình hình đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

      Tổng số cán bộ công chức, viên chức: 30, nữ 29.

      Hiệu trưởng: 01, nữ 01, trình độ chuyên môn: ĐHSPMN , trình độ chính trị: Trung cấp chính trị, chứng nhận Bồi dưỡng chuyên viên.

      Phó hiệu trưởng: 02, nữ 02, trình độ chuyên môn: ĐHSPMN, trình độ chính trị: Trung cấp chính trị.

     Giáo viên: 23, nữ 23. trình độ chuyên môn: Đại học: 11, Cao Đẳng: 10, Trung cấp: 02; Lý luận chính trị: 03.

      Nhân viên: 04: 01 kế toán, 01 văn thư, 02  cấp dưỡng.

      Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Xuất sắc: 9/23; tỷ lệ 39.3 %; Khá: 10/14, tỷ lệ 56.5 %; TB: 01/23, tỷ lệ 4.2%

      Số đảng viên của trường: 24/30, tỷ lệ 80% so với toàn trường.

     Tập thể sư phạm là một khối đoàn kết, có ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần tự giác. Đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình, 100% biết ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc soạn giảng.

      5. Tình hình cơ sở vật chất

   Trường được đặt tại khu trung tâm của Phường, thuận tiện cho trẻ đến trường. Cở sở vật chất trường đảm bảo theo Điều lệ trường Mầm non phục vụ tốt cho việc dạy và học.

     Tổng số phòng học: 12 phòng.

     Trong đó: Phòng bán kiên cố: 12 phòng.

     Tổng số bàn ghế 2 chỗ cho trẻ: 192 bộ.

       Đồ dùng đồ chơi ngoài trời: 03/4 điểm có đồ chơi ngoài trời

      Đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02: 12/12 lớp

      Có đủ các phòng chức năng, nhà bếp theo quy định

 

      6. Phương châm hành động

      " Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”

 

 

                                                                                                   Ban giám hiệu Trường MN Phường 3