" Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”

 • Lê Thị Riêng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0986218604
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 01/2020 vào làm tại trường Mầm non phường 3 đến nay.

 • Hà Chí Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0979845561
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/2019 làm việc tại trường mầm non phường 3 đến nay.

 • Nguyễn Bạch Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907292943
  • Email:
   bachhamn.@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1/11/2014 đến nay là giáo viên trường MNP3, Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, TX Ngã Năm, Sóc Trăng

 • Danh Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987079572
  • Email:
   thanhnga.mgvb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ ngày: 01/10/2009 đến nay là giáo viên trường MN Phường 3, khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, TX Ngã Năm, Sóc Trăng.

   - Từ ngày: 01/10/2009 đến nay là giáo viên trường MN Phường 3, khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, TX Ngã Năm, Sóc Trăng.

 • Trần Thị Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987908564
  • Email:
   thuygiang.mnp3@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác từ tháng 10/2009 đến nay là giáo viên trường Mầm Non Phường 3.

 • Huỳnh Thị Mỹ Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0398252795
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 1990 - 9/2015 dạy tại trường mầm non phường 1.

   - Từ 10/2015 dạy tại trường mầm non phường 3.

 • Lê Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0336583309
  • Email:
   lethihongloan85@gmai.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác từ tháng 10/2009 đến nay là giáo viên trường Mầm Non Phường 3.

 • Nguyễn Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0394411780
  • Email:
   Nguyenngoc15071992@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 12/2015 đến nay công tác tại trường mầm non Phường 3

 • Phạm Bảo Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Email:
   phambaothu1992@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 12/2013 đến nay là nhân viên y tế tại trường mầm non phường 3.

 • Trần Huỳnh Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349402052
  • Email:
   tranhuynhni07@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 02/2019 dạy tại trường Mầm non phường 3 đến nay.

 • Phan Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0366929471
  • Email:
   hanhmnp3@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 03/2016 dạy tai trường Mầm non phường 3 đến nay.

 • Tiền Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385945297
  • Email:
   kimngan6100785@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 9/2005 – 01/2007 giáo viên Trường PTCS Mỹ Bình

   Từ 02/2007 – 04/2011 giáo viên Trường Tiểu học – THCS Mỹ Bình

   Từ 05/2011 – 08/2019 giáo viên Trường MN Mỹ Bình

   Từ 09/2019 đến nay giáo viên trường MN Phường 3

Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 22
Tháng trước : 628