Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã năm tổ chức hội thi trăng rằm cho các em trên địa bàn thị Ngã Năm