623 Kế hoạch tổ chức hội thi ATGT cấp học mầm non năm 2020