Kế hoạch tổ chức Kỳ thi HSG lớp 9 cấp thị xã năm học 2020-2021