Nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, năm học 2019-2020, Trường Mầm non Phường 3 xây dựng Kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non,  đảm bảo thời gian theo kế hoạch và đã lựa chọn được những giáo viên tiêu biểu tham gia Hội thi cấp Thị xã

Số thí sinh có đủ điều kiện đăng kí dự thi tại trường có: 21  giáo viên tham gia dự thi 

Đa số giáo viên đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn bản có liên quan tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo; có nhận thức tốt về Hội thi. Hầu hết giáo viên dự thi làm bài nghiêm túc và đạt kết quả tương đối cao. Kết quả có 20 bài thi năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Phần lớn các giờ dạy thực hành giáo viên đã thể hiện rõ việc đổi mới phương pháp giáo dục theo quan điểm giáo dục toàn diện “Lấy trẻ làm trung tâm”; hầu hết các giờ dạy đều có ứng dụng CNTT và khai thác nội dung hoạt động phù hợp, phát huy được hiểu biết và tính tích cực của trẻ; linh hoạt, sáng tạo, phong cách nhẹ nhàng trong việc tổ chức các hoạt động, lôi cuốn sự tham gia của trẻ.

Về sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học: Hầu hết giáo viên dự thi đã sử dụng thành thạo và hiệu quả đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học; có nhiều giáo viên sử dụng tốt ứng dụng công nghệ thông tin, tạo hứng thú cho trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động học đạt hiệu quả cao.